Om Psalm16

Om denna webbplats - Psalm16.se

Denna webbplats är framför allt ett försök att förklara den kristna världsbilden för människor som inte vet vad den innebär eller som tvivlar på att den är sann.I dagens svenska samhälle är det alltför få som har förstått Guds härlighet. Vårt samhälle är alltför sekulariserat. Människor fungerar därför inte som det är tänkt och resultatet är att man mår sämre än vad Gud avser. Gud älskar alla människor, även dig. På denna webbplats gör vi ett försök att förklara för främst icke troende vem Gud är och vad kristendom innebär.


Sidan är inte bunden till något enskilt samfund, församling eller kyrka, utan bygger på Guds ord i Bibeln, Guds uppenbarelser till mig, och min (klart begränsade) förståelse kring vem vår underbare Gud, som jag har gjort till herre i mitt liv, egentligen är. Den är inspirerad av Guds Heliga Ande. Själv tillhör jag helt enkelt Jesus Kristus församling/kyrka. Jag är medlem i församlingen New Life i Alvik. Denna webbplats är ett av mina försök att följa Jesus uppmaning till mig att göra alla folk till hans efterföljare enligt Matt 28:18-20.


Om du har frågor om kristendom och hur det berör dig, eller kring de texter som finns här, eller om denna webbplats i allmänhet så tveka inte att kontakta mig. Eller om du har synpunkter eller förslag. Allt tas tacksamt emot och jag försöker svara så fort jag hinner.


Guds välsignelse till dig!


Kontaktuppgifter: Se undermenyn till vänster.