Brandlarm - Det brinner!!!

Brandlarm - Det brinner!!!


Jag hade under en period rollen ”Ansvarig Utrymningsledare” på min arbetsplats. Det innebar att jag hade ett särskilt ansvar för att se till att alla vet vad som gäller när det larmar för brand, bombhot eller annat och vi måste utrymma. Jag har också fått särskild utbildning kring HLR (Hjärt- och lungräddning) och släckning av mindre bränder.

För en tid sedan hade vi en utrymningsövning. När larmet gick satte jag på mig gula västen, tog utrymningsritningen i handen och började ropa åt alla att påbörja utrymningen. Folk var lyhörda, och de flesta släppte vad de hade för händerna och begav sig mot de utgångar som jag anvisade. Samma sak hände en tid senare när vi hade falsklarm.


Det är klart, om det brinner vill ju alla ta sig ut. Ingen vill ju riskera att dö i lågorna.


Det tragiska är att det brinner redan för fullt, och larmet går, men de är så få som bryr sig. Jag och ett fåtal med mig ropar att elden är lös och att vi måste utrymma. Stannar ni kvar kommer ni att dö. Vi försöker visa på vägen bort från en säker död och till livet. Vi har utrymningsritningen i handen och vi vet vägen. Men det är så tragiskt få som bryr sig. De flesta sitter kvar och struntar i alla varningar. De kommer att brinna. Det gör mig så bedrövad. Varför förstår folk inte sitt eget bästa? De tror inte på oss, utan säger att det inte brinner, och vi kommer inte att dö.


Detta är vad Gud har förutsagt: Messias, den utlovade kungen, ska lida och dö och sedan bli levande igen på den tredje dagen. Och genom att han tar människornas straff, ska var och en som ångrar sin synd och tror på honom få förlåtelse.

Luk 24:45-47


Gud älskade ju människorna så mycket att han gav dem sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.

Joh 3:16


Då sa ormen till kvinnan "Ni ska visst inte dö."

1 Mos 3:4


Jag försäkrar er, att den som hör mitt budskap och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han kommer inte att dömas för sina synder, utan har redan gått från döden till evigt liv.

Joh 5:24


Jesus sa: ”Var inte oroliga, utan lita på Gud, och lita på mig. I min Fars hus finns många rum, och jag går nu i förväg för att göra i ordning en plats för er. Lita på att det är så eftersom jag säger det till er. När allt är färdigt ska jag komma tillbaka och hämta er, så att också ni kan vara där jag är.”

Joh 14:1-3


Gud visade sin enorma kärlek till oss genom att sända sin enda Son till världen för att vi skulle få evigt liv genom det han gjorde för oss.

1 Joh 4:9


Och detta är vad Gud har intygat: att han har gett oss evigt liv och att det livet finns i hans Son. Den som lever i nära gemenskap med Guds Son äger livet, men den som inte lever i gemenskap med Sonen har inte livet.

1 Joh 5:11-12


Var inte rädd, jag är den förste och den siste, den som ger liv. Jag var död, men jag lever i evighet, och jag har nycklarna som ger mig makten att öppna de dödas värld och göra de döda levande igen.

Upp 1:17-18