Biblisk tidslinje

Biblisk tidslinje


Detta är den tidslinje som man får om man bara läser bibeln och dess släktträd och tolkar dem bokstavligt, i kombination med fasta historiskt kända händelser. I så fall skapade Gud världen och mänskligheten för ungefär 6000 år sedan.


Men det blir svårigheter kring vad vi vet rent vetenskapligt om universums och människans ursprung om vi tolkar bibeln bokstavligt på det sättet. Enligt vad vi vetenskapligt vet så är skedde Big Bang, som enligt standardmodellen räknas som universums startpunkt, för ca 13,7 miljarder år sedan, och människans urprung sätter vetenskapen till för ca 200.000 år sedan. Jag påstår alltså inte att  släktträden i bibeln verkligen ska tolkas bokstavligt. Till exempel så vet vi att många släktträd i bibeln är förkortade, så det kan vara flera generationer som är överhoppade. Dessutom vet vi inte säkert om avsiken med skapelseberättelsen i 1 Mos 1 är att den ska tolkas bokstavligt, så att texten "Och det blev afton och det blev morgon, den första/andra/tredje ... dagen." verkligen avser 24-timmarsdygn. Ordet för "dag", "yom" på hebreiska, kan också tolkas som tidsrymd, tidsepok eller liknande.


Det finns goda tolkningar av skapelseberättelsen som är både teologikt och vetenskapligt rimliga. Se t.ex. William Lane Craig i boken "In quest of the historical Adam" och Allan Emrén "Och Ordet var sanning".