Tecken och under

Tecken och Under

Viktigast av allt är kärleken. Genom kärleken gör Gud märkliga tecken och under, för att visa hur mycket han älskar oss. Många tecken och under gör han genom sina tjänare, genom oss som är troende kristna efterföljare av Jeus Kristus.


Det är så underbart att uppleva Guds kärlek när han väljer att t.ex. hela genom våra händer och böner i Herren Jesus Kristus namn.


Sedan jag i början av 2014 började gå ut på gator och torg tillsammans med andra för att berätta om Jesus och hela i hans underbara namn så har Gud genom mig och de som varit med mig helat över hundra människor från smärtor och värk och jag har haft hundratals underbara stunder då jag har fått berätta om Jesus för människor och fått be för människor. Jag har visat tiotals andra kristna hur detta fungerar, för detta är något som Gud gör genom alla kristna troende. Se mer om det på länksidan.


Hör gärna av dig om du har någon sjukdom eller annat problem och vill att Gud ska bota dig, eller om du är troende kristen och vill följa med ut och berätta om Jesus och hela och bota sjuka tillsammans med mig.
Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Mar 16:16-20