Smith Wigglesworth

Smith Wigglesworth - Principer

Sammanställt ur boken ”Hemligheten till hans kraft” av Albert Hibbert


Tro

Gud sa det. Jag tror. Det avgör saken.

Hur kan man få tro? Först strå, sedan ax, sedan fullbildat vete i axet. Tro är ett ständigt framåtskridande, som går mot fullkomning.

Att handla i tro kräver att leva i tro

Otro är den värsta fienden.


Ordet

En förtärande kärlek till Guds ord, en överväldigande tillit till Ordets Gud

Han lät det aldrig gå mer än 15 minuter utan att läsa Guds ord.

Läste Guds ord det sista han gjorde innan han somnade och det första han gjorde när han vaknade.

Guds ord är alltid att fördra framför en människas ord.

Bli styrd av Guds ord, inte av känslor

Tron kommer av att läsa Guds ord, inte av att läsa kommentarer.

De bästa evangelisationstraktraten? -Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Uppsluka Ordet tills det uppslukar dig

Tro på Ordet

Handla på Ordet


Andedop

Elden föll. Jag var ren. Jag talade med andra tungor. Jag visste då att jag blivit döpt i DHA

Dopet i DHA är avgörande. Denna händelse följs utan undantag av att tala i tungor.

Det är nödvändigt att vara uppfylld av Anden.

Se allt som inte är gjort i Anden som ett misslyckande.


Nära Gud

Hunger och törst efter rättfärdighet betyder att inget fascinerar oss så mycket som att vara nära Gud.

Tillbringa mycket tid i Herrens närvaro.

Längta alltid efter Gud. Sök honom alltid.

Avkoppling är att vara i Herrens närvaro.


Medömkan och synd

Han älskade människor och visade stort engagemang och medömkan för dem som hade behov.

Han var intensivt medveten om syndens härjningar.

Håll fast vid samma attityd mot synden och dess biprodukter som Jesus hade.

Kärlek!


Överlåtelse

Han gav alla sina färdigheter och gåvor åt Gud, även sin bristande grammatik.

Han överlät sig själv åt sin tjänst.

Absolut tillförsikt och tillit till Gud. Han kan ej svika.

Min mat är att göra dens vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk.


Blandat

Han tog aldrig äran för några helandeunder själv. Han ville bara att Kristus skulle bli sedd

Jesus sa: ”Följ mig, så ska jag göra er till mäniskofiskare”. Orden ”Följ mig” betyder ”Var som jag”.

Be ständigt. W bad minst en gång i halvtimmen.

För W var sökandet efter Guds ledning om vart han skulle gå för att vinna själar den enda gällande själavinnartekniken.

Älska sanningen, i ordet. Överdrev aldrig. Allt han sa och lovade var 100% sant.

Den enda ilska han visade var mot djävulen.

Vi är inget i oss själva, men i Gud kan vi vara väldiga.

Ödmjukhet, inte högmod.

Lydnad utan fruktan

Fastade varje söndag.

Tillgänglighet. Var alltid beredd.

Lev i hans närvaro som är helig.