Smith Wigglesworth

Psalm16.se

Smith Wigglesworth - Principer

Sammanställt ur boken ”Hemligheten till hans kraft” av Albert Hibbert


Tro

 • Gud sa det. Jag tror. Det avgör saken.
 • Hur kan man få tro? Först strå, sedan ax, sedan fullbildat vete i axet. Tro är ett ständigt framåtskridande, som går mot fullkomning.
 • Att handla i tro kräver att leva i tro
 • Otro är den värsta fienden.


Ordet

 • En förtärande kärlek till Guds ord, en överväldigande tillit till Ordets Gud
 • Han lät det aldrig gå mer än 15 minuter utan att läsa Guds ord.
 • Läste Guds ord det sista han gjorde innan han somnade och det första han gjorde när han vaknade.
 • Guds ord är alltid att fördra framför en människas ord.
 • Bli styrd av Guds ord, inte av känslor
 • Tron kommer av att läsa Guds ord, inte av att läsa kommentarer.
 • De bästa evangelisationstraktraten? -Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
 • Uppsluka Ordet tills det uppslukar dig
 • Tro på Ordet
 • Handla på Ordet


Andedop

 • Elden föll. Jag var ren. Jag talade med andra tungor. Jag visste då att jag blivit döpt i DHA
 • Dopet i DHA är avgörande. Denna händelse följs utan undantag av att tala i tungor.
 • Det är nödvändigt att vara uppfylld av Anden.
 • Se allt som inte är gjort i Anden som ett misslyckande.


Nära Gud

 • Hunger och törst efter rättfärdighet betyder att inget fascinerar oss så mycket som att vara nära Gud.
 • Tillbringa mycket tid i Herrens närvaro.
 • Längta alltid efter Gud. Sök honom alltid.
 • Avkoppling är att vara i Herrens närvaro.


Medömkan och synd

 • Han älskade människor och visade stort engagemang och medömkan för dem som hade behov.
 • Han var intensivt medveten om syndens härjningar.
 • Håll fast vid samma attityd mot synden och dess biprodukter som Jesus hade.
 • Kärlek!


Överlåtelse

 • Han gav alla sina färdigheter och gåvor åt Gud, även sin bristande grammatik.
 • Han överlät sig själv åt sin tjänst.
 • Absolut tillförsikt och tillit till Gud. Han kan ej svika.
 • Min mat är att göra dens vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk.


Blandat

 • Han tog aldrig äran för några helandeunder själv. Han ville bara att Kristus skulle bli sedd
 • Jesus sa: ”Följ mig, så ska jag göra er till mäniskofiskare”. Orden ”Följ mig” betyder ”Var som jag”.
 • Be ständigt. W bad minst en gång i halvtimmen.
 • För W var sökandet efter Guds ledning om vart han skulle gå för att vinna själar den enda gällande själavinnartekniken.
 • Älska sanningen, i ordet. Överdrev aldrig. Allt han sa och lovade var 100% sant.
 • Den enda ilska han visade var mot djävulen.
 • Vi är inget i oss själva, men i Gud kan vi vara väldiga.
 • Ödmjukhet, inte högmod.
 • Lydnad utan fruktan
 • Fastade varje söndag.
 • Tillgänglighet. Var alltid beredd.
 • Lev i hans närvaro som är helig.